Προϊόντα

Women
Ποστίς GP/CRH/50
Κωδικός Προϊόντος: ST007.0900L.101
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς Gpaki/CRH/50
Κωδικός Προϊόντος: ST008.0900L.101
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς PGF/CRH/50
Κωδικός Προϊόντος: 1Α009.0900L.001
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς PWF/CRH/50
Κωδικός Προϊόντος: ST010.0900L.101
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς GK/CRH/60
Κωδικός Προϊόντος: ST003.0600Ν.101
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 60cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς GK/CRH/60/Klammer
Κωδικός Προϊόντος: ST004.0600Ν.101
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 60cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς GK/CRH/60/Oval
Κωδικός Προϊόντος: ST005.0600Ν.101
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 60cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς GP/CRH/60
Κωδικός Προϊόντος: ST007.0600Ν.101
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 60cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς Gpaki/CRH/60
Κωδικός Προϊόντος: 1Α007.0600Ν.001
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 60cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς PGF/CRH/60
Κωδικός Προϊόντος: ST009.0600Ν.101
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 60cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς PWF/CRH/60
Κωδικός Προϊόντος: ST010.0600Ν.101
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 60cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς GK/SH/50
Κωδικός Προϊόντος: ST002.1800L.001
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς GP/SH/50
Κωδικός Προϊόντος: ST002.1800L.002
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς Gpaki/SH/50
Κωδικός Προϊόντος: 1Α002.1800L.002
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Τρέσα G/CRH/DD/40
Κωδικός Προϊόντος: QD016.0900J.101
Στυλ: Ίσια τρίχα
Μηκος: 40cm
Κατηγορια: Women
Τρέσα G/CRH/DD/40/Ξανθά
Κωδικός Προϊόντος: QD016.0900J.201
Στυλ: Ίσια τρίχα
Μηκος: 40cm
Κατηγορια: Women
Τρέσα G/CRH/BW/DD/40
Κωδικός Προϊόντος: QD016.1000J.101
Στυλ: Ίσια τρίχα
Μηκος: 40cm
Κατηγορια: Women
Τρέσα G/CRH/BW/DD/40/Ξανθά
Κωδικός Προϊόντος: QD016.1000J.201
Στυλ: Wavy/Curly Hair
Μηκος: 40cm
Κατηγορια: Women
Τρέσα G/CRH/DD/50
Κωδικός Προϊόντος: QD016.0900L.101
Στυλ: Ίσια τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Τρέσα G/CRH/DD/50/Ξανθά
Κωδικός Προϊόντος: QD016.0900L.201
Στυλ: Ίσια τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women

Σελίδες