Προϊόντα

Postiches
Ποστίς PGF/CRH/60
Κωδικός Προϊόντος: ST009.0600Ν.101
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 60cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς PWF/CRH/60
Κωδικός Προϊόντος: ST010.0600Ν.101
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 60cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς GK/SH/50
Κωδικός Προϊόντος: ST002.1800L.001
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς GP/SH/50
Κωδικός Προϊόντος: ST002.1800L.002
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς Gpaki/SH/50
Κωδικός Προϊόντος: 1Α002.1800L.002
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women
Αφέλειες HH/40
Κωδικός Προϊόντος: ST014.0100Α.101
Στυλ: Ίσια τρίχα
Μηκος: 40cm
Κατηγορια: Women
Ποστίς GK/SH/50/Oval
Κωδικός Προϊόντος: 1Α002.1800L.001
Στυλ: Ίσια / σπαστή τρίχα
Μηκος: 50cm
Κατηγορια: Women

Σελίδες